Ook dit is THES Sport Jeugd: onze studiebegeleiding

  • 23 november 2021
  • Niel Nijns
  • Algemeen
  • 0
  • 1718 Views

Bij KVV THES Sport Jeugdopleiding beseffen wij dat voor sommige spelers studeren en voetballen op niveau niet altijd even makkelijk te combineren valt. We stellen vast dat de combinatie voetbal – school vooral tijdens examenperiodes voor onze jeugdspelers wel eens moeilijk verloopt. In examenperiodes schroeven we alvast het aantal trainingen altijd terug, maar soms blijkt dit niet voldoende. En soms stellen we vast dat ook tijdens het schooljaar er nood is aan extra ondersteuning.

Wij wensen te benadrukken dat het gaat om studiebegeleiding en niet om het geven van bijlessen. Het hoofddoel is om de speler beter/anders te leren plannen, organiseren en aangepaste studiemethodes te gebruiken. Indien nodig gebeurt dit in samenspraak met de desbetreffende school en trainer.

Hoe neem ik contact op met de studiebegeleiding?

Ervaar je problemen bij de combinatie van voetbal en studies? Heb je nood aan een ervaren luisterend oor? Contacteer dan gerust Katrien Meys via studiebegeleiding@thes-sport.be. Katrien is nu al meer dan een jaar actief als studiebegeleider bij onze jeugdopleiding. Ze helpt je graag verder.

Tips en Tricks: https://jeugd.thes-sport.be/2020/11/tips-tricks-examens/

Share: