Wat te doen bij ongeval/kwetsuur?

  1. Voetbalkwetsuur en nu?

Wat te doen bij een voetbal kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training.

(1)   Vraag aan je afgevaardigde, trainer of jeugdverantwoordelijke een dossier “Ongevallenaangifte”

Papieren liggen op het secretariaat of kunnen gedownload worden van de website

(2)  Laat de formulieren invullen door de ziekenhuisarts of clubdokter (alle spelers zijn verplicht zich aan te bieden bij de clubarts op de club);

(3)  Deponeer de ingevulde formulieren onmiddellijk (in een enveloppe), samen met een mutualiteitklever, in de brievenbus tegenover het secretariaat (wekelijks wordt deze geledigd). De secretaris zal het dossier verder aanvullen en overmaken aan de KBVB.

(4)  Na +/- 5 werkdagen ontvang je van de KBVB via de secretaris een “Ontvangstbewijs”.

Wat nu?

(1)   Indien je definitief genezen bent, laat je het onderste strookje van het ontvangstbewijs invullen door de clubarts.

Let wel: je mag geen sport doen vooraleer een arts dit strookje heeft ingevuld.

(2)  Daarna ga je met al je rekeningen (arts, hospitaal, apotheker, etc … ) naar je ziekenfonds, dat je een bewijs van terugbetaling geeft. Dit bewijs, samen met het genezingsattest ingevuld door een arts geef je aan de secretaris van THES, welke het overmaakt aan de KBVB. (Het verschil wat je betaald hebt en de terugbetaling van je ziekenfonds wordt door de KBVB via de club terugbetaald min € 7.50 administratiekosten KBVB.) (Na +/- 14 dagen).

  1. Clubsdokter

(1)   Team:

(2) Snel en adequate diagnose en opvolging van kwetsuren:

De respectievelijke trainers dienen bij hun wedstrijdevaluatie (PSD) aan te geven welke spelers een blessure hebben. De clubarts zal hiervan onmiddellijk op de hoogte zijn.

Een geblesseerde speler biedt zich op maandagavond aan op de club (THES-site, Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo, na afspraak) waar hij een onderhoud zal hebben met de clubarts.

De clubarts zal trachten zo snel mogelijk een kwetsuur te evalueren en in samenspraak een behandeling opstarten.

Let wel: iedereen mag altijd vrij zijn dokter en kiné kiezen, echter nadat eerst de clubarts gezien werd!