Wat te doen bij ongeval/kwetsuur?

  1. Indien zeer ernstige kwetsuur (bv. breuk) onmiddellijk langs gaan bij dokter of spoedopname , eventueel 112 bellen indien niet verplaatsbaar
  2. Ongeval aangifte formulier invullen + Laatste pagina van het volgend document door geneesheer laten invullen: https://jeugd.thes-sport.be/wp-content/uploads/2023/09/Medisch-attest.pdf
  3. Bij andere kwetsuren (niet zo dringend: bv. verrekking) zich melden bij B-Pract. Zij zullen uw revalidatie opvolgen en bijsturen (op afspraak) i.s.m. behandelende dokter/kiné
  4. Bij einde kwetsuur en na revalidatieprogramma binnen brengen van een dokters/kine papiertje (genezingsverklaring)
  5. Na toestemming : hervat de training met een aangepast programma
  6. Bij herval of blijvende problemen: onmiddellijk terug behandelende dokter/kiné raadplegen
  7. Volledig fit: zorg er zeker voor dat je, indien je een ongevalaangifte van de VFV had aangegeven, je administratief laat uitschrijven door de dokter (dit document krijg je via de club). Dit attest zo vlug mogelijk terug binnenbrengen zodat wij dit kunnen opsturen naar VFV en je dossier kunnen afsluiten. Spelen van wedstrijden is toegestaan
  8. Na herval zo snel mogelijk terug behandelende kine / dokter contacteren

Praktische regeling voor de jeugdspelers

 • B-PRACT elke maandag van 18u30 tem 18u55 / woensdag 13u30 tem 14u25 vrijblijvend een blessure raadpleging voorziet voor alle leden van Thes Sport.
 • Clubdokter – Dr Camps     ▪ 013/67 63 33
 • B PRACT  0468496426
 • IP : 11v11 :  Verplichte consultatie via B Pract en Dr Camps
 • Voor de andere spelers raden wij B Pract aan als bevoorrechte partner in de medische begeleiding. Dit omdat B-pract via ProSoccerData trainers op de hoogte kan houden.