Participatiebeleid Jeugdopleiding

Een goede werking in de club staat en valt met goede communicatie met al de geledingen van de club, niet enkel trainers, bestuursleden… maar zeker ook met spelers en ouders. Een groep waar de club niet zonder kan, integendeel zij zijn de bestaansreden van een club.

De jeugdopleiding van KVV THES Sport start daarom met een spelersraad en een ouderraad. Het doel hiervan is:

  • Spelers / ouders actief betrekken bij het clubgebeuren.  
  • Spelers / ouders laten meewerken / meedenken aan activiteiten.  
  • Spelers / ouders laten meedenken in de vorming en evaluatie van het jeugdbeleid.  
  • Lange termijnrelatie met de club bevorderen, verbondenheid met KVV THES Sport 

Elke ploeg vanaf U10 mag ook twee spelers afvaardigen voor de spelersraad, die onafhankelijk van de ouderraad zal vergaderen. Die vergaderingen zijn 4x per jaar: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en einde seizoen.  8vs8 vergadert om 18u, 11vs11 om 19u.
Doordat coördinatoren met de spelers vergaderen, kunnen ze een vinger aan de pols houden. Spelers mogen met voorstellen ter verbetering van de kwalitatieve werking op extra-sportief vlak komen, alsook met sportieve problemen. 

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KVV THES Sport. Ouders hebben immers een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren.
De talenten van jonge spelers optimaal ontwikkelen, daar gaan zowel de clubs als de trainers én de ouders voor. Een groot spelplezier leidt tot betere prestaties, dat is bekend. Een goede verhouding tussen ouders en club, een motiverende aanpak van de trainer en een stimulerende ouder-kindrelatie zijn daarvoor cruciaal. Het rendeert dus om als club een goede relatie op te bouwen met de ouders.
De eerste vergadering wordt gepland in de 2e helft van september. Hou zeker je mailbox in de gaten voor de uitnodiging. We zouden graag een afvaardiging hebben van minstens 5 ouders. Wil je hieraan deelnemen? Geef dan snel een seintje via ouderraad@thes-sport.be.

Share: