Missie en Visie

K.V.V. THES Sport wil zich profileren als een familieclub met hoge sportieve ambities. We hechten enorm veel waarde aan het naleven van onze huisregels met als doel de naam K.V.V. THES Sport ten allen tijde waardig te vertegenwoordigen. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij maken de positieve naam van de club door hun respectvol en sportief gedrag op het terrein en daarbuiten. Het jeugdbestuur wenst met z’n spelers en hun ouders duidelijke afspraken maken op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag. Natuurlijk is K.V.V. THES Sport altijd bereid jou te woord te staan, wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn. Durf de medewerkers van de club aan te spreken. Opbouwende kritiek is daarbij steeds welkom.

De jeugdopleiding van K.V.V. THES Sport kreeg na de vorige audit (2021) het FOOT PASS 3-sterren label voor haar jeugdwerking. Hierdoor mag K.V.V. THES Sport naast gewestelijk ook interprovinciaal voetbal aanbieden. Wij streven ernaar om iedere jeugdspeler een prima opleiding te geven met als ultieme doel hem/haar klaar te stomen voor een eerste elftal.

 

1. MISSIE/VISIE van de CLUB

K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft:

  • Uitbouw van een amateurclub waar haar eerste ploeg op een financieel gezonde basis de komende seizoenen wil bestendigen in de Eerste Amateurklasse;
  • Opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding: het doorstromen van jonge voetballers (j/m) tot in een eerste elftal (THES A of THES B) is één van de grote doelstellingen van de opleiding, of een evenwaardig elftal in de regio.
  • THES Sport heeft eveneens een sociale doelstelling: de organisatie van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de streek, getalenteerd en ambitieus of eerder recreatief, voor meisjes, jongens, kinderen met een beperking.

 

2. WAARDEN en NORMEN

K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die naast de voetbaltechnische aspecten horende bij de jeugdopleiding uitgaat van enkele duidelijke waarden en principes:

  • Discipline en respect: bij K.V.V. THES Sport gelden regels en afspraken die door alle jeugdspelers (j/m) gekend moeten zijn en door de trainers opgevolgd worden.
  • Ploeggeest, vriendschap en samenspel: voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je wint als ploeg, je verliest als ploeg, je speelt als ploeg.
  • Gezelligheid, “fun”, spelvreugde: K.V.V. THES Sport is een amateurclub. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is het voetbalgebeuren van hun kind een hobby. K.V.V. THES Sport is overtuigd dat, indien een speler (j/m) veel speelvreugde ervaart en indien er ruimte is in een ploeg voor gezelligheid, hij/zij ook meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen en te voetballen. Hierbij hoort de uitbouw van een voetbaltechnisch, competent en pedagogisch onderlegd trainerskorps dat samen met het jeugdbestuur deze waarden overbrengt naar de spelers(j/m) en hun ouders.

 

3. STUDIEBEGELEIDING

We beseffen dat voor sommige spelers(j/m) de combinatie studeren en voetballen niet altijd even makkelijk is. In examenperiodes schroeven we het aantal trainingen altijd terug en we stellen een studiehoek ter beschikking in de kantine tijdens de week. Als je nood hebt aan ondersteuning, mail dan naar studiebegeleiding@thes-sport.be.

 

4. AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT – VERTROUWENSPERSOON

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat grensoverschrijdend gedrag bij hun club niet plaatsvindt, nemen het pestgedrag niet serieus.
Hiervoor is de club API het 1ste aanspreekpunt. Zij zal elke ‘klacht’ in alle vertrouwen opvolgen.
De API-vertrouwenspersoon is bereikbaar via API@thes-sport.be