Missie en Visie

K.V.V. THES Sport baseert haar visie en missie op de Panathlonverklaring. Met deze verklaring gaat de club de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

K.V.V. THES Sport wil een dynamische en creatieve voetbalclub zijn die:

Binnen de regio erkend wordt als een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding. THES Sport wil jeugdspelers opleiden en begeleiden, op zo’n wijze, dat hun talent optimaal ontwikkeld en benut wordt, waardoor een continue doorstroming naar het eerste elftal mogelijk wordt;

Sterkhouders in de clubfilosofie:

 • De individuele ontwikkeling van de speler staat centraal (de teamgeest moet vanuit de groep opgewekt worden) in het opleidingsmodel van de club;
 • De studie heeft een hoge prioriteit in de opleiding van elke speler;
 • Elke speler moet trainen en spelen in een team (selectie) waarin hij ingegeven door zijn kwaliteiten (en ook zijn gebreken) thuishoort.
 • Iedere speler, ook hij die de A kern niet haalt, moet een warm en positief gevoel overhoudenaan zijn verblijf bij THES Sport;
 • Het geven van professionele training en begeleiding, discipline en teamgeest zijn primordiale principes binnen de club;
 • Iedereen moet volgens zijn eigen mogelijkheden, hetzij in recreatieve teams of selectiegroepen, op een pedagogische en sportieve verantwoorde wijze de kans krijgen zich verder te bekwamen in zijn favoriete sport;
 • een verbondenheid met de club schept door een opbouwend en open beleid te voeren.

K.V.V. THES Sport gelooft in:

 • de creativiteit, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin van haar trainers, afgevaardigden, spelers en bestuursleden;
 • integriteit, rechtschapenheid en rechtvaardigheid van al haar leden;
 • een open dialoog teneinde de interne communicatie te verbeteren en in de noodzaak om bij te dragen tot externe communicatie.

Deze doelstelling wil K.V.V. THES Sport realiseren door:

 • alle belanghebbenden te betrekken bij de beheersprocessen van de opleiding;
 • continu te investeren in de ontwikkeling van onze trainers, spelers en bestuursleden;
 • een clubcultuur te ontwikkelen gebaseerd op fair-play en verdraagzaamheid.