Missie en Visie

K.V.V. THES Sport wil zich profileren als een familieclub met hoge sportieve ambities. We hechten enorm veel waarde aan het naleven van onze huisregels met als doel de naam K.V.V. THES Sport ten allen tijde waardig te vertegenwoordigen. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij maken de positieve naam van de club door hun respectvol en sportief gedrag op het terrein en daarbuiten. Het jeugdbestuur wenst met z’n spelers en hun ouders duidelijke afspraken maken op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag. Natuurlijk is K.V.V. THES Sport altijd bereid jou te woord te staan, wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn. Durf de medewerkers van de club aan te spreken. Opbouwende kritiek is daarbij steeds welkom.

De jeugdopleiding van K.V.V. THES Sport kreeg na de vorige audit (2018) het FOOT PASS 3-sterren label voor haar jeugdwerking. Hierdoor mag K.V.V. THES Sport naast gewestelijk ook interprovinciaal voetbal aanbieden. Wij streven ernaar om iedere jeugdspeler een prima opleiding te geven met als ultieme doel hem/haar klaar te stomen voor een eerste elftal.

1.   MISSIE/VISIE van de CLUB

 1. K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft:
 • Uitbouw van een amateurclub waar haar eerste ploeg op een financieel gezonde basis de komende seizoenen wil uitgroeien tot een stabiele club in de Eerste Amateurklasse.
 • Opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding: het doorstromen van jonge voetballers tot in het eerste elftal (THES A en/of THES B) is één van de grote doelstellingen van deze opleiding. Een degelijke jeugdopleiding zal ontegensprekelijk leiden tot mooie resultaten in de gewestelijke en interprovinciale jeugdreeksen, echter dit is een ondergeschikt doel.
 • THES Sport heeft eveneens een sociale doelstelling: de organisatie van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de streek. THES wil een club zijn die jongeren een gezonde, groepsgerichte sportactiviteit aanbiedt. Om aan alle jongeren, ongeacht hun talent, sport in competitieverband toe te laten, zal de club ook jeugdploegen in de interprovinciale en gewestelijke jeugdreeksen; en ook het G-voetbal inschrijven. Daarnaast start THES Sport met THES Ladies een nieuw initiatief in seizoen 2020-2021 en stelt THES Sport zijn accommodatie ter beschikking van enkele liefhebbersploegen. Ook de extra-sportieve omkadering van onze jeugdspelers wordt verder uitgebouwd.
 1. Deze doelstelling wil K.V.V. THES Sport bereiken voor de volgende doelgroepen:
 • Spelers: zowel de jeugdspelers, als de volwassen voetballers zijn belangrijk voor onze club. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen in de vereniging.
 • Ouders en supporters: een voetbalclub leeft als de ouders en de supporters zich goed voelen bij deze club.
 • Sponsors: om de budgetten elk jaar opnieuw rond te krijgen zijn sponsors onontbeerlijk. Een sponsor zal zijn naam graag associëren met een club die een positieve uitstraling heeft.
 • Trainers en medewerkers: onze voetbalclub draait in belangrijke mate op de inzet van vele trainers en vrijwilligers. Onze missie en visie moet competente trainers en bereidwillige medewerkers inspireren om hun schouders te zetten onder ons project.
 • Gemeentebestuur: grote delen van de accommodatie worden door de gemeente ter beschikking van de club gesteld. De samenwerking met de gemeente is dan ook erg belangrijk.

2.   WAARDEN en NORMEN

K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die naast de voetbaltechnische aspecten horende bij de jeugdopleiding uitgaat van enkele duidelijke waarden en principes:

 • Discipline en respect: bij K.V.V. THES Sport gelden regels/afspraken die door alle jeugdspelers gekend moeten zijn en door de trainers opgevolgd worden. Respect voor personen en materiaal is één van de belangrijkste waarden die de club actief nastreeft. Voor onze jongste spelers verwachten we vooral dat ze “vriendelijk” zijn en de instructies van de trainers goed opvolgen. Van onze oudere spelers verwachten we dat ze de woorden “respect” en “discipline” kennen en zich hier ook naar gedragen.
 • Ploeggeest, vriendschap en samenspel: voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je wint als ploeg, je verliest als ploeg, je speelt als ploeg. Binnen de jeugdwerking van K.V.V. THES Sport wordt veel aandacht besteed aan het ploeggebeuren. Tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, ter gelegenheid van extrasportieve activiteiten (vb. kerstfeest – uitstappen – …) wordt steeds per ploeg gewerkt. Naast het individuele opleidingstraject, zijn “het leren samenleven in groep”, “rekening houden met elkaar” en “werken voor elkaar” immers ook opleidingsdoelstellingen van onze club.
 • Gezelligheid, “fun”, spelvreugde: V.V. THES Sport is een amateurclub. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is het voetbalgebeuren van hun zoon/dochter een hobby. Daarom is het belangrijk dat de club aandacht heeft voor dit aspect: voetballen bij K.V.V. THES Sport moet ook ‘plezant’ zijn. Dit betekent niet dat de focus verschoven wordt van een goede (voetbaltechnische) opleiding en een degelijk voetbalspel naar alleen ‘fun’. K.V.V. THES Sport is overtuigd dat, indien een speler veel speelvreugde vindt en indien er ruimte is in een ploeg voor gezelligheid en plezier, hij/zij ook meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen en te voetballen.

Concreet betekent dit dat de club streeft naar het uitbouwen van een voetbaltechnisch, competent en pedagogisch onderlegd trainerskorps dat samen met het jeugdbestuur deze waarden overbrengt naar de spelers en hun ouders.