Gedragscode ouders

Van de jeugdspelers, en vanzelfsprekend ook van de ouders, wordt een normaal gedrag verwacht, zowel op en naast het veld, tijdens trainingen en wedstrijden, alsook op locaties van de andere verenigingen.

Het is bovenal prettig om, behalve onze jeugdleden, ook hun ouders te kennen. Wij vinden het fijn u als toeschouwer bij de wedstrijden te ontmoeten. Als je als supporter de spelers aanmoedigt en opbouwende kritiek geeft, dan zal je zoon of dochter het fijn vinden als jij en/of familieleden naar de wedstrijden komen kijken. Laat de begeleiding zich bezighouden met het wedstrijdgebeuren! Zij proberen zo goed mogelijk een verlengstuk van de ouders te zijn als (voetbal)opleider van je kind op de weg naar volwassenheid en verwachten van de ouders dat zij zich positief zullen opstellen en de opleiders de kans geven om via de voetbalsport hun kind een waardevolle gezonde voetbalontwikkeling door te laten maken.

Wij zijn blij dat je kind bij ons speelt en dat u bereid bent om ook uw energie in onze opleiding te steken. De ouders investeren door middel van lidgeld, kleding en tijd in de toekomst van hun voetballende kind. Vele kinderen hebben door de steun van hun ouders een schitterende voetballoopbaan waarin ze hebben leren omgaan met tegenslagen, steun hebben gevonden bij teammakkers en vooral sociaal sterker in het leven zijn komen te staan.

Je kan als ouder ook helpen met een aantal kleine dingen. Probeer bijvoorbeeld zo min mogelijk de tas van uw kind te dragen, de voetbalspullen in te pakken of voetbalschoenen te poetsen. Een beetje toezicht kan helpen en door de speler dit zelf te laten doen leert hij/zij ook verantwoordelijkheid te nemen als er al eens iets vergeten wordt. In het kleedlokaal zijn alleen de spelers en hun opleiders, trainers of afgevaardigden aanwezig. Geen ouders, ook niet in de gang bij het kleedlokaal.

K.V.V. THES Sport is qua ledenaantal bij de grootste clubs van België. Om dit alles in goede banen te leiden wordt er door het hoofd- en het jeugdbestuur een beleid op punt gezet. Er dienen weloverwogen keuzes gemaakt te worden, waarbij er ook nood is aan rechtlijnigheid. Mogelijk begrijp je als ouder één van deze vele keuzes niet, of is er nood aan een gesprek om iets toe te lichten. Zoals reeds aangehaald staat de deur van de medewerkers van de club steeds open. Opbouwende kritiek is daarbij meer dan welkom. Het helpt echter niemand vooruit om je mening te ventileren aan iedereen die het al dan niet horen wil. Hiervoor is er dan ook geen plaats binnen K.V.V. THES Sport.

Ouders die zich nadrukkelijk (op een negatieve wijze) bemoeien met de gang van de wedstrijd of training, moeten er rekening mee houden dat dit invloed heeft op het functioneren van hun kind in het team. De opleider is dan mogelijks verplicht een gepaste maatregel te nemen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de speler tijdens de wedstrijd. Ook het gedrag naar afgevaardigden, trainers, bestuursleden, scheidsrechters en tegenstanders, zal volgens normaal geldende regels dienen te zijn. Het respect voor elkaar als persoon staat bij K.V.V. THES Sport voorop.

Wees ook niet diegene die Facebook of andere social media vol commentaar zet. Zelfs onschuldig ogende berichten kunnen misbegrepen worden en een eigen leven gaan leiden.

Soms constateren we dat een speler of de ouders zich niet altijd gedragen zoals wij van hen mogen verwachten. We hopen dat het niet zover moet komen, maar indien de situatie dit vereist kan het jeugdbestuur en/of de sportieve cel de speler en/of ouder uitnodigen voor een gesprek. Ideaal worden met dit constructief gesprek alle plooien gladgestreken, in het slechtste geval zal de club een sanctie opleggen. Spelers en/of ouders die niet ingaan op dergelijke uitnodiging, horen sowieso niet thuis in onze familieclub.

Gedragscode ouders K.V.V. THES Sport

Ouders hebben een grote invloed op de beleving van hun speler. Omdat we hier wensen in te zetten op een positief kader, lijsten we een aantal afspraken op. Immers, bij THES Sport staat fairplay zowel bij het sporten als bij het supporteren op de hoogste plaats!

Regels bij het supporteren

 1. Blijf weg van het veld of de neutrale zone. Ouders die zich niet kunnen beheersen, vertonen soms de neiging om over de omheining te springen. Dit is ten allen tijde verboden.
 1. De club staat niet toe dat ouders zich mengen in zaken als training en coaching.
  Ouders die zich nadrukkelijk en/of op een negatieve wijze bemoeien met de gang van de wedstrijd of training, moeten er rekening mee houden dat dit invloed heeft op het functioneren van hun kind in het team. De opleider is dan verplicht een gepaste maatregel te nemen (bv. vervangen speler).
  Coaching is een exclusieve taak van de trainer. Geef géén richtlijnen hoe je zoon of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer.
 2. Erken het gezag van de trainer. Ga niet in discussie met de trainer over zijn ingrepen. Vertel zeker niet aan uw kind dat uw instructies belangrijker zijn dan die van de trainer. Dat leidt alleen maar tot verwarring en wordt niet getolereerd.
 3. Vermijd discriminerende uitlatingen. Ook spelers van niet-Belgische origine voetballen om zich te amuseren. Toch krijgen zij vaak allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. Hetzelfde geldt voor kinderen met opvallende fysieke kenmerken. Doe hier niet aan mee.
 4. Lever geen kritiek aan het adres van de scheidsrechter. De scheidsrechter is de spreekwoordelijke baas op het veld en probeert zich daar zo objectief mogelijk te gedragen. Misschien hebt u met uw supportershart een andere mening. Houd die voor uzelf. Door kritiek op de scheidsrechter te geven, gaan uw kinderen hetzelfde doen. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs als dat niet zo is.
 5. Ga niet in discussie met de supporters van de tegenpartij. Elke reactie levert een repliek op. Hou er rekening mee dat je als supporter heel snel in een uitzichtloze situatie kan terecht komen. Respecteer de supporters van de tegenstander zoals ze zijn. Hen negeren is ook een mogelijkheid.
 6. Spoor de spelers niet aan tot onsportief gedrag. Als uzelf onhebbelijke dingen roept langs de lijn, kunt u van uw zoon of dochter moeilijk verwachten dat hij/zij zich wel sportief gedraagt.
 1. Feliciteer de spelers na de wedstrijd (eigen spelers en tegenstanders). Een klein applaus kan soms wonderen doen voor de jongens en meisjes die zich een hele match lang ingezet hebben. En dat geldt voor beide ploegen op het veld.
 2. Wijs andere supporters terecht wanneer ze over de schreef gaan. Wanneer andere supporters van uw team zondigen tegen de bovenstaande regels, wijs ze er dan beleefd op. Help elkaar als ouder om de emoties correct te beheersen.

We beseffen dat al deze regels samen behoorlijk strikt zijn, maar het is in het belang van de ontwikkeling van je kind. Als ouder heb je zeker ook de kans om de hobby van je kind van nabij te beleven en te ondersteunen.

 • In de kleedkamers zijn alleen de spelers, hun opleiders/trainers en/of afgevaardigden aanwezig. Ouders begeven zich ook niet in de gangen bij het kleedlokalen.
 • Leer uw kind zich te gedragen als ploegspeler. Ook al denk je dat je kind de beste zou zijn van het team, dat wordt niet altijd door de andere mensen zo begrepen. Houd er in uw opvoeding rekening mee dat voetbal een ploegsport is en schep niet te fel op over uw oogappel. Dat is namelijk niet in het belang van de ploeg.
 • Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
 • Zorg er mee voor dat je kind tijdig op de training/wedstrijd is.
 • Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw auto, indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen we er ten zeerste op dat de bestuurder géén alcohol drinkt!
 • Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat. Of minstens afgeeft aan de afgevaardigde.
 • Geef uw kind de kans om ook thuis verder te oefenen. Stimuleer uw kind daarin.
 • Vraag géén voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
 • Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen. Leer uw kind zich AFMELDEN bij de trainer, indien het niet kan trainen.
 • Gelieve a.u.b. de kledij van uw kind te merken (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de kleedkamer draagt dezelfde uitrusting, dezelfde coachjas, dezelfde voetbaltas, dezelfde training,…. Indien er toch iets verloren gaat: de verloren voorwerpen worden in het ballenhok geplaatst.
 • Onze club verwacht positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan activiteiten (wedstrijden, eetfestijnen, acties,…) door de club georganiseerd. Een goede jeugdwerking kost handenvol geld én lidgelden alléén volstaan niet om alles qua jeugdwerking te bekostigen.
 • Gelieve dit reglement te overlopen met je voetballer. Het is belangrijk dat iedereen de afspraken kent en naleeft.

Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de desbetreffende jeugdtrainer of naar de jeugdcoördinator. Maak gerust een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Doe dit echter NIET meteen na een activiteit: laat alles bezinken en maak de afspraak de dag erna.

Voor de ouders hanteren wij een cooldown-periode van 24u. D.w.z. dat ouders de trainer niet zullen aanspreken of contacteren ivm hun zoon/dochter na een afgelopen wedstrijd, training… Een gesprek zal ten vroegste 24 uur na afloop van de wedstrijd/training plaatsvinden EN op voorhand aangevraagd worden! Zo zorgen we ervoor dat de eerste emoties al wat bekoeld zijn want die verhinderen vaak een constructief gesprek.