Vertrouwenspersoon/API

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet in grijpt.

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen.  Pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat ongewenst gedrag bij hun club niet plaatsvindt nemen het pestgedrag niet serieus. Het komt jammer genoeg nog regelmatig voor dat een speler het slachtoffer van pesterij is zonder dat de begeleider dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet met de begeleider over wenst of durft te praten. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident gebeurt, hoe het best gehandeld kan worden.

Het jeugdbestuur van KVV THES Sport Jeugdopleiding wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Bij problemen is de trainer, de coördinator en de TVJO steeds bereid om op een constructieve manier naar een oplossing te zoeken. Ook het jeugdbestuur staat paraat. Soms is dit niet voldoende. KVV THES Sport wil echter vermijden dat men met een probleem blijft rondlopen of men uiteindelijk de club verlaat. Daarom heeft het jeugdbestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ALLE leden (bij jeugdleden maar ook de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon heeft een discretieplicht en werkt onafhankelijk.

Hij/zij beslist autonoom en samen met de betrokken partij(en) of er gecommuniceerd wordt en hoe de communicatie verloopt.

Indien nodig zal het jeugdbestuur in alle vertrouwelijkheid elke melding behandelen samen met de VP.

Begeleiders van THES Sport melden elk extra-sportief incident of klacht aan de VP!!

Wat doet een CLUB API ?
Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je de CLUB API altijd contacteren.

Gunter Van Aeken is bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon te gaan vervullen voor KVV THES Sport Jeugdopleiding. Dit is een belangrijke stap in het beleid van onze club en daarom een welgemeend woord van dank aan Gunter.

Vanzelfsprekend hopen wij dat we nooit een beroep op Gunter hoeven te doen. Niettemin is het heel goed dat er iemand is voor het geval het nodig is.

Een welgemeend advies: als je te maken hebt met een van de hierna te noemen zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Hoe langer je wacht hoe zwaarder het vaak voor je wordt.

2.1. Belangrijk om te weten:

– De CLUB API handelt in volstrekte geheimhouding.

– Jullie gegevens worden strikt vertrouwelijk door hem of haar behandeld.

– Er kan een beroep op de CLUB API gedaan worden door ieder lid van KVV THES Sport Jeugdopleiding in geval van volgende klachten:

 • Elk soort ongewenst gedrag, ook op sociale media.
 • Pestgedrag dat aan jezelf of een andere persoon wordt aangedaan.
 • Fysieke en/of mentale bedreiging (door iemand van KVV THES Sport).
 • Seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenste benadering.
 • Racisme of discriminatie.
 • Waarneming van drugs- en/of alcoholproblemen.
 • Waarneming van vandalisme en/of geweld.
 • Problemen die blijven ondanks het volgen van de in de club geldende communicatieprocedures.

 

De mogelijkheid tot rechtstreeks contact met Jeugdbestuur, jeugdcoördinator, trainer… blijft natuurlijk ook altijd bestaan. Als je een melding maakt bij een van deze personen, vertrouw erop dat er ook dan zorgvuldig met je klacht of bezorgdheid zal worden omgegaan en deze persoon bezorgt de klacht ook bij de juiste persoon.

Weet dat contact name met onze CLUB API geen enkele sportieve sancties tot gevolg heeft, in het geval van slachtoffer.

We hopen uiteraard dat zaken niet escaleren, maar als blijkt dat leden van KVV THES Sport Jeugdopleiding zich schuldig maken aan boven gestelde zaken zal er op gepaste wijze gereageerd worden. De technische staf zal hierover in samenspraak met de voorzitter van KVV THES Sport een beslissing nemen.

Hoe neem ik contact op met de CLUB API?
De API is bereikbaar op het mail adres api@thes-sport.be. Hij alleen heeft hier toegang toe. Wanneer je hem een mail stuurt, geef alvast jouw contactgegevens op. De CLUB API zal daarna z.s.m. contact met je opnemen om samen te kijken welke communicatie verder wenselijk is om de klacht/ opmerking te bespreken. Uiteraard zijn alle contacten alleen zichtbaar voor de CLUB API en niet zichtbaar voor derden.

De 3 interventiemogelijkheden van de CLUB API.
Als CLUB API heb je een kader waarin jouw taken en opdrachten duidelijk omschreven worden.
In eerste instantie ontvang je de ‘verzoeker’, de persoon die te rade komt bij de CLUB API , om naar zijn verhaal te luisteren en hem hierover advies te geven.

Vervolgens heb je een aantal interventiemogelijkheden, die je in je rol kan vervullen – met akkoord van de verzoeker – om deze te begeleiden bij het vinden van een gepaste oplossing voor zijn moeilijke situatie:

1. De verzoeker kan een bijkomend gesprek vragen indien gewenst. Tijdens dit gesprek biedt de vertrouwenspersoon de verzoeker ruimte om verder te ventileren over zijn situatie en geeft deze extra advies en begeleiding. Er kunnen er ook meerdere gesprekken volgen.
2. De verzoeker kan ervoor kiezen om een verzoening op te starten met de persoon waarmee het moeilijk loopt. Er wordt dan gewerkt aan een traject, met als doel de partijen rond de tafel te brengen om te werken aan afspraken die de samenwerking opnieuw bevorderen.
3. De verzoeker kan ook kiezen om naar een andere, niet betrokken persoon in de organisatie , te stappen om de moeilijke situatie die hij meemaakt aan te kaarten, zodat zij eventueel de gepaste maatregelen kunnen treffen.

De CLUB API kan er maar voor anderen zijn als ze daarbij zelf voldoende veiligheid ervaren en voldoende middelen hebben om de rol te kunnen opnemen.

 • Het is belangrijk dat een CLUB API tijd kan maken voor gesprekken en intervisies.
 • Het is belangrijk dat een CLUB API persoonlijk aanspreekbaar is voor medewerkers, vb.: door het gebruik van een persoonlijke gsm of E- Mail adres
 • Het is belangrijk dat een CLUB API gesprekken kan voeren in alle discretie en op een discrete plaats. Een gesprekslokaal waar mensen je niet zien zitten en je niet kunnen horen zijn essentieel.
 • Het is belangrijk dat de CLUB API het vertrouwen krijgen van de entiteit om hun rol op een goede manier te vervullen. Vragen over hoeveel cases een CLUB API heeft of wat besproken werd, horen niet of dienen bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten terecht te komen.

Als CLUB API doet jouw verhaal of mening er niet toe, het gaat om de mening en de verhalen van de personen waarvoor je bemiddelt.