Testen bij een andere club

U KRIJGT EEN UITNODIGING OM TE TESTEN BIJ EEN ANDERE CLUB ?
HOE GA JE DAAR MEE OM?

 Voor je zoon of dochter die binnen onze jeugdwerking de nodige erkenning krijgt, kan het een ervaring zijn wanneer hij/zij de kans krijgt om even te gaan ‘testen’ bij een andere club. Indien bepaalde richtlijnen worden gerespecteerd, zal THES Sport meestal toestemming geven, ook al houdt dat voor de THES Jeugdafdeling mogelijk gevolgen in. Op dezelfde manier belanden er immers ook bij ons spelers die voordien elders aangesloten waren.

Wanneer je kind vandaag gelukkig is binnen de THES-werking, moet je eigenlijk niet ingaan op een uitnodiging tot test bij een andere club, want er is geen reden toe. Zelfs indien ‘echt grote’ clubs belangstelling laten blijken, moet je ook niet vanzelfsprekend vertrekken van de idee dat je zoon op een hoger niveau ‘moet’ gaan spelen. De coördinatoren van THES Sport staan steeds ter beschikking om over dit thema te overleggen.

We horen vaak: “Mijn kind mag zelf beslissen waar het gaat spelen”. Het is toch ondenkbaar dat een kind van bijvoorbeeld 9 jaar, zelf met kennis van zaken kan beslissen bij welke club het de grootste voldoening zal hebben van zijn opleiding. Ouders moeten in dat geval hun verantwoordelijkheid zelf nemen en hun kind begeleiden bij de keuze van zijn club.

Testen bij andere clubs kan alleen maar met toestemming gebeuren. Deze toestemming wordt gegeven door de coördinator en dient ondertekend te worden door de coördinator of TVJO. Als jullie je hier niet aan houden dan zijn jullie niet verzekerd!

Verder kan er alleen deelgenomen worden aan talentendagen, trainingen, wedstrijden, trainingssessies en dergelijke bij andere clubs als jullie geen activiteiten hebben binnen THES Sport. Jullie worden steeds verwacht op onze eigen activiteiten. Jullie houden ook best rekening met het feit dat jullie kind ook af en toe rust kan gebruiken.

VOORWAARDEN OM TE GAAN TESTEN:
– Schriftelijke uitnodiging van de geïnteresseerde club;
– De activiteit mag niet samenvallen met een THES-activiteit van elke aard;
– De schriftelijke uitnodiging moet ondertekend worden door de TVJO.
– Maximaal 5x per seizoen verspreid over maximaal 2 clubs
 
Individuele uitzonderingen kunnen altijd besproken worden met de TVJO.
 
Testen zonder toestemming kan ernstige gevolgen hebben:
– Sportief: tijdelijke of definitieve uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden bij THES Sport.
– U bent dan als speler niet verzekerd: gebeurt er iets op weg naar, tijdens of na de test dan zal THES Sport niet tussenkomen in de kosten