Studiebegeleiding

“Iedereen kan lopen, fietsen, voetballen, studeren… maar iedereen kan, mits veel oefening, daarin nog véél vaardiger worden als hij daartoe de kans krijgt én die kans ook grijpt!”

Bij KVV THES Sport Jeugdopleiding beseffen wij dat voor sommige spelers studeren en voetballen op niveau niet altijd even makkelijk te combineren valt. We stellen vast dat de combinatie voetbal – school vooral tijdens examenperiodes voor onze jeugdspelers wel eens moeilijk verloopt. In examenperiodes schroeven we alvast het aantal trainingen altijd terug, maar soms blijkt dit niet voldoende. En soms stellen we vast dat ook tijdens het schooljaar er nood is aan extra ondersteuning.

Daarnaast is voetbal bij KVV THES Sport Jeugdopleiding zoveel meer dan enkel “het voetbal”. We begeleiden onze spelers in hun groei en traject naar volwassenheid. Hierin willen we een verlengde zijn van de school en inzetten op waarden als “respect, vriendelijkheid, samenhorigheid, inzet”…  Is het je trouwens ook nog niet opgevallen dat voetbal ook intelligentie en voetbalinzicht vereist? Voetbal is zoveel meer dan tegen een bal trappen.
Om te garanderen dat onze spelers dit ook waarmaken in hun schooltraject vragen we 3 keer per jaar het schoolrapport op. De resultaten zijn hier niet belangrijk. De attitude is waarnaar gekeken wordt. En indien nodig gaan we in dialoog met de speler en zijn/haar school.

De Jeugdopleiding gaat het engagement aan om een studiebegeleidingstool ter beschikking te stellen voor zijn jeugdspelers. De club wil daarmee vermijden dat de voetbalclub en de school aanzien worden als concurrenten.

De cel ‘studiebegeleiding’ is opgericht omdat KVV THES Sport naast de sportieve prestaties in het voetbal ook de studies van de spelers ter harte neemt. Een voetbalclub is van maatschappelijk en dus ook van pedagogisch/educatief belang.

Hoe combineer ik sport en studie optimaal?

Een zeer goede communicatie tussen speler, ouder, studiebegeleider en school is noodzakelijk. Op die manier vormen we een team en kunnen we samen duidelijke doelen nastreven zoals:

  • behalen van een diploma secundair onderwijs;
  • voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters;
  • ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit.

Studieproblemen zijn vaak het resultaat van uitstelgedrag of ontbreken van structuur en zelfdiscipline.  Timemanagement en studieplanning zijn belangrijke pijlers. Het moeilijkste is deze pijlers tot uitvoering te brengen. Dit is waar we kunnen helpen!

Concreet plan?

  • Bij de start van het seizoen zal aan de ouders gevraagd worden de gegevens van de school waar zoon of dochter naartoe gaat door te spelen. Bij eventuele leerproblemen kan contact gelegd worden en kan een individueel actieplan opgemaakt worden. De gegevens worden door de ouders vermeld op de infofiche.
  • Bij de Functioneringsgesprekken zal ook gevraagd worden naar de studies.
  • Indien nodig zal de studiebegeleidster contact nemen met de school om de juiste problemen vast te stellen.
  • Tijdens de examenperiode worden de trainingen teruggeschroefd.
  • Bij studiemoeilijkheden zal er een mogelijkheid voorzien worden om contact te nemen met onze studie-begeleidster, zij zal een afspraak maken en de betrokken speler/ouders begeleiden ifv zijn ‘problemen’.
  • De club zal in de kantine op weekdagen een studiehoekje voorzien, waar broers, zusjes… rustig hun schoolwerk kunnen maken tijdens de training van de voetballer!
  • Gekoppeld aan minder goede studieresultaten of melding van problemen qua attitude, kunnen er ’sportieve‘ maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld verplichte extra studie momenten, studeren ipv training en/of wedstrijden…

Niet als straf, maar zoals reeds gemeld is het schooltraject van onze spelers veel te belangrijk om niet de extra inspanning samen aan te gaan.

Wij wensen te benadrukken dat het gaat om studiebegeleiding en niet om het geven van bijlessen. Het hoofddoel is om de speler beter/anders te leren plannen, organiseren en aangepaste studiemethodes te gebruiken. Indien nodig gebeurt dit in samenspraak met de desbetreffende school en trainer.

Elke jeugdspeler van THES Sport kan hiervan gebruik maken.
We wensen ook te benadrukken dat bij inschrijving de nodige motivatie en inzet van de betrokken speler wordt verwacht. Samen gaan we ervoor!