Afspraken kunstgras

THES Sport beschikt over 3 kunstgrasvelden Als voetbalvereniging zijn wij hier heel blij mee. Wij willen dat deze kunstgrasvelden nog vele jaren meegaan en daarom hierbij een oproep voor alle gebruikers en/of toeschouwers om zich aan de onderstaande regels te houden.

Als trainer, opleider, speler en ook als ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van de kunstgrasregels.
Laten we proberen met zijn allen zuinig te zijn op onze kunstgrasvelden, zodat we er zo lang mogelijk plezier van kunnen hebben.

Zonder THES begeleider is de toegang tot de KG velden verboden, ook voor THES spelers (gedurende de dag en/of ‘s avonds)!

Afspraken kunstgras

 • Toegang alleen voor spelers, opleiders, trainers en scheidsrechters.
  (in wedstrijdverband of tijdens de trainingen) mits het toegestane schoeisel.
 • Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de schoonlooproosters.
 • Draag kunstgrasschoenen of schoenen met vaste noppen. Schoenen met stalen noppen en/of afschroefbare noppen of schoenen met een plat profiel zijn niet toegestaan!
 • Toeschouwers moeten achter de omheining blijven.
 • Het is verboden om binnen de hekken te roken. (zie rookverbod sinds 19 Apr ‘23)
 • Verboden voor honden of andere dieren op de velden.
 • Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken.
 • Geen kauwgom op het veld gooien/spugen.
 • Houdt de terrein/verharding rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld om al het afval in te doen.
 • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
 • Geen doelen slepen over het kunstgras. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten achter de omheining.
 • Sluit het hek van het veld na gebruik.

Gebruik bij winterse toestanden

 • Kale vorst: bespelen met lichte vorst is geen bezwaar.
 • Sneeuw: betreden als de velden zijn besneeuwd is verboden. Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst.
 • IJzel: bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels kunnen bij betreding afbreken.
 • Dooi: bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen