Discrete klachtenbehandeling, onze club-API voorgesteld

  • 3 november 2021
  • Niel Nijns
  • Algemeen
  • 0
  • 1660 Views

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet ingrijpt.

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen.  Pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat ongewenst gedrag bij hun club niet plaatsvindt nemen het pestgedrag niet serieus. Het komt jammer genoeg nog regelmatig voor dat een speler het slachtoffer van pesterij is zonder dat de begeleider dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet met de begeleider over wenst of durft te praten. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident gebeurt, hoe het best gehandeld kan worden. 

Het jeugdbestuur van KVV THES Sport Jeugdopleiding wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Daarom heeft het jeugdbestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ALLE leden (zowel jeugdleden als de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon handelt in alle discretie.

Onze vertrouwenspersoon, Julie Schaeken, is ondertussen bijna 1,5 jaar actief. Zij functioneert onafhankelijk, maar wordt wel door THES Sport Jeugd ondersteund op vlak van opleidingen bij ICES. En met succes! Ondertussen heeft Julie verschillende cursussen gevolgd, en is ze een gebrevetteerde club-API (aanspreekpunt integriteit).

Hoe neem ik contact op met de vertrouwenspersoon, de club-API?

De Club-API is bereikbaar op het e-mailadres vertrouwenspersoon@thes-sport.be.   Zij alleen heeft hier toegang toe. Wanneer je haar een mail stuurt, geef alvast jouw contactgegevens op. In dringende gevallen kan je haar ook telefonisch bereiken: 0479 18 28 93.

De vertrouwenspersoon zal daarna zo snel mogelijk contact met je opnemen om samen te kijken welke communicatie verder wenselijk is om de klacht of opmerking te bespreken.  Uiteraard zijn alle contacten alleen zichtbaar voor de vertrouwenspersoon en niet zichtbaar voor derden.

En ook dit nog: onze club telt sinds begin 2021 twee gehomologeerde cursusgevers in haar rangen. Zij zijn door ICES gescreend en opgeleid om – over alle sporttakken heen, dus bij alle sportclubs – de opleidingen te verzorgen die leiden tot ‘clubaanspreekpunt integriteit’ (API of vertrouwenspersoon). Wij zien onze maatschappelijke rol dus veel breder dan enkel het intern integriteitsbeleid.

Share: