Double Pass audit van de jeugdopleiding

Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren en tracht dit ook te toetsen door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel.

Double Pass is het onafhankelijk auditkantoor dat voetbalclubs doorlicht i.s.m. Voetbal Vlaanderen. Op basis van het behaalde aantal sterren mag je als club aantreden op gewestelijk niveau (1 ster), provinciaal niveau (2 sterren) of interprovinciaal niveau (3 of 4 sterren).

Tijdens de zogenaamde double pass audit worden de kritieke succesfactoren van onze jeugdopleiding op een gestructureerde manier geëvalueerd. 

Als voorbereiding op deze audit werkt het jeugdbestuur volop aan de afwerking van het auditdossierdat o.a. bestaat uit de visieteksten en andere informatieve documenten van de club, maar ook uit allerhande statistieken zoals het aantal spelers, de doorstroming van de spelers doorheen de jeugdopleiding naar de eerste ploegen, de deelname aan tornooien. Ook de medische en extra-sportieve omkadering (denk bijvoorbeeld maar aan de studiebegeleiding) zijn elementen die mee bekeken worden.

Op dit moment is de auditor reeds gestart met z’n voorbereiding zoals het uitsturen van een enquete, het bijwonen van enkele trainingen enz. Begin januari volgt dan een bezoek waar de sportieve cel en het jeugdbestuur toelichting kunnen geven bij de ingediende documenten en de vragen van de auditor verder kunnen beantwoorden.

We vinden dit als jeugdbestuur ook zeer belangrijk. Niet alleen omdat het een conditio-sine-qua-non is (zonder “3 sterren label” mag je immers geen interprovinciaal voetbal aanbieden), maar vooral omdat dit een ijkpunt is. We kunnen onze jeugdopleiding aftoetsen aan de verwachtingen van Voetbal Vlaanderen en krijgen via het auditrapport ook advies over hoe we de jeugdopleiding nog kunnen versterken.

We houden jullie op de hoogte over het verdere verloop.

(bron: https://www.doublepass.com/wp-content/uploads/2019/09/audit-Voetbal-Vlaanderen.pdf)

Share: