“Feedback is a gift!”

Beste ouders,

Zoals reeds aangekondigd, starten we dit seizoen met een nieuw participatiebeleid waarin we willen luisteren naar de spelers en de ouders. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KVV THES Sport. Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk jullie te betrekken in het hele clubgebeuren via een ouderraad. We voorzien daarvoor de nodige info-uitwisselingen met de sportieve cel en het jeugdbestuur. En nee, we gaan de deelnemende ouders hiermee niet vragen om elk weekend achter de toog te helpen, of om de barbecue-worsten te bakken. We willen jullie feedback om onszelf in vraag te stellen, onze organisatie te verbeteren, te luisteren naar wat volgens jullie nog net niet goed genoeg gaat…

Er zijn al een aantal kandidaat-ouders die willen participeren in deze ouderraad, maar bij deze nogmaals een warme oproep. We leggen de lat bewust niet te hoog: een 4-tal vergaderingen dit voetbalseizoen en één of enkele acties/activiteiten vormen al een mooi begin. De concrete invulling leggen we in onderling overleg vast. Alle ideeën zijn welkom. 

Wens je langs deze weg ook je stem te laten horen en het jeugdbeleid mee uit te dragen, te evalueren en er vorm aan te geven ? U kan ook vrijblijvend eens komen polsen op donderdag 15 oktober om 19u in de oude kantine. Wel graag een seintje op voorhand via ouderraad@thes-sport.be

Meer info, zie https://jeugd.thes-sport.be/2020/08/participatiebeleid-jeugdopleiding/

Sportieve groeten,

Valérie Lievesoens en Patricia Halmans, het jeugdbestuur en de sportieve cel

Share: