• 28 juni 2019
  • admin_thes_jeugd
  • Documenten
  • 0
  • 984 Views

Met dit overzicht van de taken van de afgevaardigde willen we het imago van onze club in een mooier daglicht stellen, dat de bezoekende clubs en scheidsrechters ervaren dat ze bij K.V.V. Thes Sport voorbeeldig werden ontvangen. Tevens is dit een richtlijn voor de afgevaardigden, die deze functie uitoefenen en uniform zullen gaan werken.

De afgevaardigde fungeert als uithangbord voor de club en zorgt ervoor dat hij de club positief in het daglicht stelt.

Share: