• 27 juni 2019
 • admin_thes_jeugd
 • Documenten
 • 0
 • 870 Views

Wat te doen in geval van een ongeval of kwetsuur?

De KBVB heeft een “Federaal Solidariteitsfonds (FSF). Dit fonds verleent een financiële tussenkomst aan rechthebbenden die geldelijk nadeel hebben ondergaan door lichamelijke letsels ingevolge een voetbalongeval. Het volledige reglement van het FSF ligt ter inzage bij de club.

We willen u enkele zeer belangrijke punten daaruit meedelen.

 • Het formulier dat u van de club (clubverantwoordelijken of trainer/afgevaardigde van de ploeg) meekrijgt, laat u invullen door de eerste behandelende geneesheer.
 • Dit ingevulde formulier volledig (beide stroken) terug bezorgen aan de administratieve verantwoordelijken (Patrick Renders, Annick Oyen of Johnny Janssen) of de Gerechtigd Correspondent (Rudy Desiron). Dit formulier moet binnen de 21 dagen na de eerste zorgen, per post toekomen bij de KBVB. Zeker niet vergeten: naam, adres en aansluitingsnummer bij het ziekenfonds op het formulier in te vullen (best klevertje plakken). Het dossier krijgt bij de bond een nummer.Dus: geef het formulier af binnen de 2 dagen aan bovenvermelde persoon. Wij raden ook aan dat u bij aanvang van het seizoen 2 klevertjes van het ziekenfonds bezorgd aan de afgevaardigde van de ploeg.
 • Het ongeval moet zich voordoen op het terrein, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het terrein en omgekeerd. Opgelet, is niet gedekt: een ongeval opgelopen op de weg naar het terrein, eveneens niet gedekt is een ongeval op private wegen en parkings van de club.
 • Als de behandelende geneesheer u geneesmiddelen voorschrijft, vraagt u aan de apotheker een kopie met de vermelding van de prijzen. Met rekeningen van dokter-, ziekenhuis- en kiné gaat u eerst naar uw mutualiteit. Daar krijgt u een afrekening die u bezorgt aan de clubverantwoordelijken. Ziekenhuisrekeningen kunnen wel al een afrekening zijn.
 • Het FSF betaalt enkel het verschil tussen het officieel ZIV-barema en de mutualiteitstussenkomst. (ZIV-barema is het officieel barema van de honoraria en de verpleegkosten cfr de nomenclatuur van gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving. D.w.z., als de dokter meer aanrekent dat het ZIV-barema dan baseert het FSF zich enkel op het ZIV Barema. Iedere speler heeft de vrije keuze voor een behandelende medicus.)
 • Als u behandeling van een kinesist (rn/of fysiotherapeut) nodig heeft dan moet :
  • De sportieve inactiviteit van minstens 15 dagen zijn;
  • Iedere behandeling moet de toestemming van het FSF krijgen. Dus moeten wij een aanvraag insturen (staat soms als aangifte, door de geneesheer te vermelden). De beurten worden steeds met een veelvoud van 9 bepaald met een max. van 60 beurten per jaar per ongeval. Voor iedere verlenging van kiné (vermelde beurten formulier) dient men eerst toelating van KBVB te hebben, anders betaalt het FSF niets terug !
  • De behandeling mag maximum 2 dagen voor ontvangst van de aanvraag op de KBVB begonnen worden.
 • Het niet invullen van een ongevallenformulier betekent automatisch :geen dossier = geen terugbetaling!

Voor bepaalde zaken is er geen of een beperkte tussenkomst

 • Speciale gips (synthetische gips is niet hetzelfde als gewone gips): tussenkomst op voorwaarde dat de ZIV tussenkomt en een beperking van max. 3x het bedrag van ZIV;
 • Loopzool: geen tussenkomst!
 • Pushbrace: best een brace waarin de mutualiteit (met Rizivnr) tussenkomt dan is er een volledige tussenkomst: anders niets;
 • Tandheelkunde: beperkte tussenkomst;
 • Implantatiematerialen (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong, ed): als ZIV tussenkomt betaalt het FSF max. 80% van het bedrag dat na tussenkomst ZIV ten laste blijft van de verzekerde;
 • De door het ziekenfonds niet terugbetaalde geneesmiddelen (oa cat.D, zalfjes ed) komen niet meer in aanmerking voor een tussenkomst vanwege het FSF;
 • Hospitalisatie: tussenkomst op basis van gemeenschappelijke kamers;
 • Ongevallen welke ook niet worden terugbetaald: verzwakking, beroerte, vallende ziekte, gevolgen van een heelkundige ingreep die voor het ongeval plaats had, tendinitis, pubalgie, letsels opgelopen door gevolg van het dragen van een bril.
 • Bij het einde van een kwetsuur bekomt u van de Belgische bond een roze formulier (dit wordt u opgestuurd per post) dat uw behandelende geneesheer dient in te vullen (ondertekenen en afstempelen) die u hierbij als “genezen” verklaart.

Het ingevulde formulier bezorgt u zo snel mogelijk aan de clubverantwoordelijken (Hugo of Steven) of de G.C. (Rudy Desiron). Hierbij dient u de bewijsstukken (verschilstatussen ziekenkas) van gemaakte kosten bij te voegen Vanaf de herneming van de sportactiviteit worden alle tussenkomsten stopgezet.

Wie onder verzekering is en nog niet werd afgeschreven, mag niet spelen!

 • Dossiers waarvoor 1 jaar lang geen stukken zijn binnengekomen, verjaren (geklasseerd).
 • Vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar de kliniek en vandaar naar de woonplaats worden terugbetaald.
 • Vast bedrag dat afgetrokken zal worden van het “Federaal Solidariteitsfonds” is bepaald op 9,30 euro (remgeld) jaarlijks geindexeerd.
 • De eventuele tegemoetkoming zal door onze club, zodra de betaling op onze rekening staat, uitbetaald worden.
 • Indien u nog vragen hebt of u hebt problemen met het invullen van het formulier, aarzel niet om contact op te nemen met de clubverantwoordelijken
Share: