Pauzeknop van Thes sport ivm Covid-19

  • 1 november 2020
  • Niel Nijns
  • Algemeen
  • 0
  • 253 Views

Beste spelers, ouders, medewerkers,

KVV THES Sport duwt even de pauzeknop in.

In afwachting van een definitieve beslissing van Voetbal Vlaanderen, nemen wij als club
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen wij voluit meewerken aan de
bestrijding van Covid-19 onder de bevolking.

Men vraagt om maximaal alle contacten te vermijden. Maar voetbal is onvermijdelijk een
contactsport, dus lijkt het logisch om even op de rem te gaan staan. Hoewel kinderen
jonger dan 12 jaar niet de motor zijn van deze epidemie, zijn ze toch vatbaar voor
besmettingen. Meerdere kinderen onder de 12 zijn reeds besmet. Wij willen echter geen
enkel risico lopen, onze spelers zijn ons kostbaarste bezit.

Alle groepsactiviteiten voor alle leeftijden worden vanaf maandag 2 november 2020
opgeschort, voor een periode van minstens 2 weken, dus tot en met zondag 15
november. Door deze beslissing om onze accommodatie voor veertien dagen te sluiten,
zijn ook contacten hier onmogelijk en doen wij er als club alles aan om verdere
verspreiding tegen te gaan. Wij volgen hiermee de verlengde schoolvakantie.
Wij zijn ons enorm bewust van het feit dat we onze (jeugd)spelers hun passie even
ontnemen. Maar in de huidige omstandigheden lijkt ons dit, in het teken van de
algemene volksgezondheid, de enige juiste keuze.

Laat ons met zijn allen de komende periode (voorlopig tot en met 15 november)
aangrijpen om zoveel mogelijk thuis te blijven, zodat we iedereen zo snel mogelijk terug
mogen ontvangen op ons mooi voetbalcomplex. Als club volgen we de situatie op en
zullen om de 2 weken een evaluatie maken in functie van de geldende maatregelen en
besmettingsgraad in onze maatschappij.

De trainers zullen jullie zo snel mogelijk contacteren met enkele leuke voetbaluitdagingen
om deze periode toch nog op een aangename manier te overbruggen.

We pleiten, samen met de andere clubs, voor een verlenging van de jeugdcompetitie,
zodat de competitiewedstrijden alsnog gespeeld kunnen worden en we ook dit seizoen
voldoende en uitdagende wedstrijden kunnen beleven. We kaarten dit aan bij Voetbal
Vlaanderen en de bevoegde instanties.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Hou het veilig en graag tot snel,
het hoofdbestuur, het jeugdbestuur en de sportieve cel.

Share: